Αγγλικά

Η σύγχρονη Αγγλική γλώσσα κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας καθώς και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου. Περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα, ενώ ακόμα 300 εκατομμύρια άνθρωποι τη μιλούν ως δεύτερη γλώσσα. Είναι η επίσημη ή ημιεπίσημη γλώσσα σε πάνω από 60 χώρες του κόσμου. Αφετηρία της τεράστιας εξάπλωσης της Αγγλικής γλώσσας υπήρξε η ίδρυση αποικιών και στην κατοχή περιοχών τις οποίες κατέκτησε το Ηνωμένο Βασίλειο από τον 16ο έως και τον 20ο αιώνα. Ένας ακόμη σημαντικός λόγος που βοήθησε στην εξάπλωση της Αγγλικής γλώσσας αποτέλεσε η ανάδειξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπερδύναμη μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και η επακόλουθη οικονομική και πολιτιστική επιρροή τους παγκοσμίως, με τη βοήθεια και της εξάπλωσης των μέσων ενημέρωσης καθώς και του διαδικτύου. Σήμερα η γνώση της Αγγλικής γλώσσας έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο. Επειδή η Αγγλική γλώσσα είναι η γλώσσα του εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, θεωρείται προαπαιτούμενη γλώσσα για κάθε είδους δουλειά αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς καθώς και ως το μέσο επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους συναλλαγές που την καθιστούν 1η στις προτιμήσεις των σπουδαστών και εργαζομένων.
Διδάσκουμε Αγγλικά με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μακρόχρονη εμπειρία. Οι μαθητές μας κατακτούν υψηλά επίπεδα γλωσσομάθειας και ανταμοίβονται με πτυχία που είναι εξαιρετικά εφόδια για τη ζωή τους. Μας κάνουν κάθε χρόνο περήφανους!

Phone: 210 5738615
ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 139
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ