S.G.SOUGLA - Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Αγγλικά

Η σύγχρονη Αγγλική γλώσσα κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας καθώς και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου. Περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα, ενώ ακόμα 300 εκατομμύρια άνθρωποι τη μιλούν ως δεύτερη γλώσσα. Είναι η επίσημη ή ημιεπίσημη γλώσσα σε πάνω από 60 χώρες του κόσμου.

Αφετηρία της τεράστιας εξάπλωσης της Αγγλικής γλώσσας υπήρξε η ίδρυση αποικιών και στην κατοχή περιοχών τις οποίες κατέκτησε το Ηνωμένο Βασίλειο από τον 16ο έως και τον 20ο αιώνα. Ένας ακόμη σημαντικός λόγος που βοήθησε στην εξάπλωση της Αγγλικής γλώσσας αποτέλεσε η ανάδειξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπερδύναμη μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και η επακόλουθη οικονομική και πολιτιστική επιρροή τους παγκοσμίως, με τη βοήθεια και της εξάπλωσης των μέσων ενημέρωσης καθώς και του διαδικτύου.

Σήμερα η γνώση της Αγγλικής γλώσσας έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο. Επειδή η Αγγλική γλώσσα είναι η γλώσσα του εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, θεωρείται προαπαιτούμενη γλώσσα για κάθε είδους δουλειά αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς καθώς και ως το μέσο επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους συναλλαγές που την καθιστούν 1η στις προτιμήσεις των σπουδαστών και εργαζομένων.

Διδάσκουμε Αγγλικά με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μακρόχρονη εμπειρία. Οι μαθητές μας κατακτούν υψηλά επίπεδα γλωσσομάθειας και ανταμοίβονται με πτυχία που είναι εξαιρετικά εφόδια για τη ζωή τους. Μας κάνουν κάθε χρόνο περήφανους!

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να την μιλούν, τουλάχιστον στο βασικό της επίπεδο.

Τμήματα

Reviews

Αγγλικά /Proficiency

Οι μαθητές θα αποκτήσουν ένα επίπεδο στην αγγλική γλώσσα ανάλογο με εκείνο ενός φυσικού ομιλητή της γλώσσας. Στόχος  δεν είναι μόνο η απόκτηση του πιστοποιητικού αλλά κυρίως να εξασφαλίσουν...

Reviews

Αγγλικά /Advanced

Μεθοδική  εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την βελτίωση του γραπτού λόγου. Θεωρείται το πρώτο βήμα για την απόκτηση του...

Reviews

Αγγλικά /Lower

Οι μαθητές ολοκληρώνουν την εξάσκηση  στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων καθώς και στην παραγωγή γραπτού (έκθεση) και προφορικού λόγου (speaking). Μεθοδική  εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας...

Reviews

Αγγλικά /Pre-Lower

Οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων καθώς και στην παραγωγή γραπτού (έκθεση) και προφορικού λόγου (speaking). Προετοιμασία για το τμήμα Lower και αποτελεί μέρος της...

Reviews

Αγγλικά /D Senior

Μεθοδική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο. Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν οικεία και καθημερινά θέματα, τα οποία είναι κατάλληλα...

Reviews

Αγγλικά /C Senior

Μεθοδική  εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής, συνεχίζεται ο εμπλουτισμός λεξιλογίου ,η ακουστική εξάσκηση , η...

Reviews

Αγγλικά /B Senior

Οι μαθητές εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο το λεξιλόγιο τους ,μαθαίνουν και εξασκούν τις γραμματικές τους γνώσεις οι οποίες πλησιάζουν στην ολοκλήρωση τους. Η ακουστική εξάσκηση, η παραγωγή προφορικού λόγου αλλά...

Reviews

Αγγλικά /A Senior

Οι μαθητές ξεκινούν την εξάσκηση τόσο στην παραγωγή προφορικού λόγου όσο και στη γραπτή έκφραση (σύντομες εκθέσεις). Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κάνουν ακουστική εξάσκηση και μαθαίνουν να...

Reviews

Αγγλικά /B Junior

Ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα και την προσπάθεια των μαθητών μας αναπτύσσοντας τη δίγλωσση ικανότητα επικοινωνίας με πλούσια εικονογραφημένα βιβλία, ασκήσεις, δεξιότητες, κατασκευές, σκετς, τραγούδι, ζωγραφική, χρήση νέων τεχνολογιών όπως...

Reviews

Αγγλικά /A Junior

Ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα και την προσπάθεια των μαθητών μας αναπτύσσοντας τη δίγλωσση ικανότητα επικοινωνίας με πλούσια εικονογραφημένα βιβλία, ασκήσεις, δεξιότητες, κατασκευές, σκετς, τραγούδι, ζωγραφική, χρήση νέων τεχνολογιών όπως...

Reviews

Αγγλικά /Pre-Junior

O στόχος των τμημάτων Pre-Junior είναι πρωταρχικά η εξοικείωση των νεαρών μαθητών και μαθητριών με την Αγγλική Γλώσσα και δευτερευόντως καλλιεργείται η θετική ψυχολογία έτσι ώστε οι μικροί μαθητές...