Γιατί εμάς

10 λόγοι για να μας προτιμήσετε

  • Υπευθυνότητα απέναντι στους μαθητές μας και τους γονείς τους.

  • Έμπειροι καθηγητές.

  • Οργανωμένα και ολιγομελή τμήματα.

  • Προετοιμασία των μαθητών μας για αναγνωρισμένες εξετάσεις.

  • Δοκιμαστικές εξετάσεις (Mock exams) για όλες τις εξετάσεις.

  • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.

  • Σύγχρονα βιβλία.

  • Εκπτώσεις σε αδέλφια και μαθητές που παρακολουθούν δεύτερη ξένη γλώσσα.

  • Συστηματική ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς.

  • Ευχάριστο και άνετο περιβάλλον.

Phone: 210 5738615
ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 139
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ