Πληροφορική

Στα Κέντρα Εκμάθησης Πληροφορικής υιοθετούμε νέες σύγχρονες πρακτικές εκπαίδευσης! Τα προγράμματα σπουδών μας υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους & με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.

1. Παραδοσιακή Διδασκαλία σε Εργαστήρια max 8 ατόμων
2. Ιδιαίτερα Μαθήματα
3. Κατ’ οίκον Ιδιαίτερα Μαθήματα
4. Webinars (μόνο για επαγγελματικά σεμινάρια)
5. Μαθήματα από το χώρο σας με απομακρυσμένη πρόσβαση
6. Εκπαιδεύσεις Επιχειρήσεων στο χώρο τους
7. Blended Learning

Τι είναι το blended Learning?

Blended learning ή αλλιώς «συνδυαστική μάθηση» είναι ο συνδυασμός δύο μεθόδων διδασκαλίας: της παραδοσιακής διδασκαλίας μέσα σε συμβατική σχολική τάξη (face-to-face learning) και της διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο διαδίκτυο (on line learning).
Η συνδυαστική μάθηση χρησιμοποιεί κυρίως την ασύγχρονη μάθηση και είναι αρκετά διαδεδομένη στο εξωτερικό.
Τον Αύγουστο του 2001 μία έρευνα αγοράς έδειξε ότι περίπου 1,3 εκατομμύρια σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. προτιμούν τη συνδυαστική μάθηση. Το Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Στατιστικής των Η.Π.Α. αναφέρει ότι στο ακαδημαϊκό έτος του 1999-2000, το 8% των προπτυχιακών και το 10% των μεταπτυχιακών φοιτητών συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη μέθοδο της συνδυαστικής μάθησης.
Το βασικό πλεονέκτημα της συνδυαστικής μάθησης είναι το ότι αυτού του είδους η μαθησιακή πρακτική μπορεί να αντικαταστήσει το συγχρονικό τρόπο διδασκαλίας σε συμβατικές σχολικές αίθουσες δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στον εκπαιδευτή να οργανώσει καλύτερα τη διδασκαλία του με βάση το ιδιαίτερο γνωστικό επίπεδο του εκπαιδευόμενου αλλά ταυτόχρονα βοηθά τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο να μάθει με το δικό του ρυθμό, χωρίς να νιώθει αποκομμένος από το σύνολο των συμφοιτητών του.

  • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
  • ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΚΩΝ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Phone: 210 5738615
ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 139
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ