Διαδραστικά μέσα

Με τους διαδραστικούς πίνακες προσφέρεται ένα μαθησιακό πλαίσιο όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις γλωσσικές και τις κοινωνικές τους δεξιότητες σε ένα περιβάλλον όπου ο απλός πίνακας γίνεται παρελθόν και το μάθημα ζωντανεύει πλέον μπροστά μας με περισσότερα χρώματα, ήχους και εικόνες.Ο μαθητής διαδραματίζει πια ενεργό ρόλο ακόμα και στην παράδοση του μαθήματος αξιοποιώντας την αίσθηση της δημιουργικότητας και βελτιώνοντας το πνεύμα της ομαδικότητας μέσα στην τάξη

Phone: 210 5738615
ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 139
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ