Τμήματα

Νηπιακά Τμήματα: Στα κέντρα ξένων γλωσσών S.G. SOUGLA, το παιχνίδι ενσωματώνεται στην εκπαιδευτική μας μέθοδο και γίνεται ένα με αυτήν! Έτσι κρατάμε την προσοχή των μικρών μας φίλων και τους εισάγουμε στον κόσμο της αγγλικής γλώσσας με τον πιο ευχάριστο και αποδοτικό τρόπο

Παιδικά Τμήματα: Σε αυτό το τμήμα τα παιδιά εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα. Περνούν δημιουργικά τον χρόνο τους, μαθαίνουν να αγαπούν και να χρησιμοποιούν τις ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία. Παίρνουν γερές βάσεις και συνεχίζουν να χτίζουν την ξένη γλώσσα πάνω σε αυτές!Γίνεται αξιοποίηση σύγχρονης βιβλιογραφίας, συστηματική χρήση διαδραστικού πίνακα με Χρονοδιαγράμματα που επιτρέπουν επαναλήψεις.

Εφηβικά τμήματα: Επειδή γνωρίζουμε πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμα των εφήβων σήμερα δημιουργούμε το ιδανικό μαθησιακό περιβάλλον ώστε να μην εγκλωβίζουμε τον έφηβο σε ατελείωτες ώρες μελέτης μέσα από μια στείρα και χωρίς φαντασία εκπαιδευτική διαδικασία!

Τμήματα Ενηλίκων: Έχοντας μελετήσει τις ανάγκες του ενήλικου σπουδαστή κι έχοντας καταλήξει στη δημιουργία ενός ευρύτατου φάσματος τμημάτων, διαμορφώνουμε μαζί το τμήμα που θα παρακολουθήσετε, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών σας, το στόχο που έχετε θέσει και το χρόνο που μπορείτε να αφιερώσετε!

Εντατικά θερινά: Αν θέλετε να αξιοποιήσετε δημιουργικά το καλοκαίρι σας χωρίς να χάσετε τις διακοπές σας τα θερινά τμήματα είναι ειδικά για εσάς.

Phone: 210 5738615
ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 139
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ