Βασικός μας στόχος είναι η σωστή
αρχή στα μικρότερα τμήματα.

Συνεχώς επενδύουμε στις
εγκαταστάσεις μας και στην τεχνολογία.

Βραβευτήκαμε από την
Ελληνοαμερικάνικη Ένωση

με το Certificate of Recognition

Phone: 210 5738615
ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 139
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ